1depth

   홈

다양한 기술을 융합한 인재 양성

상세
조성인 동국대 교수, 전자학회 '젊은 과학기술인상' 수상
  • 작 성 자 : 관리자
  • 작 성 일 : 2024-07-10 13:37:07
  • 첨부파일 :

                                                                               조성인 교수님

△ 동국대학교 AI소프트웨어융합학부 조성인 교수님

 

 

데일리한국 김언한기자 "조성인 동국대 교수, 전자학회 '젊은 과학기술인상'"

뉴스 기사 바로가기 : https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1098825 

댓글 입력

댓글달기 이름 : 비밀번호 :